Brandsafe lanserer app

Brandsafe har i 2017 lansert en App for våre kunder hvor de kan benytte løsningene direkte på de håndholdte enhetene som de har i butikken. Butikk ansatte kan da enkelt scanne og jobbe ute i butikk, samtidig som de produserer til ønskede medier.