Brandsafe lanserer app

Brandsafe har i 2017 lansert en App for våre kunder hvor de kan benytte løsningene direkte på de håndholdte enhetene som de har i butikken. Butikk ansatte kan da enkelt scanne og jobbe ute i butikk, samtidig som de produserer til ønskede medier.

GMAX har valgt Brandsafe løsning

G-MAX har valgt Brandsafe sin enterprise løsning for full integrasjon til sine forretningssystem. Brandsafe løsningen er i full bruk hos alle G-MAX butikker. G-MAX er store sportsbutikker for moderne familier, med et godt tilbud til både barn og voksne, nybegynnere ogentusiaster. Store butikker med stort utvalg av det meste og det beste av sportsutstyr. Her finner[…]