Hewlett Packard Norge satser på butikk kommunikasjon

HP Norge har valgt Brandsafe som sin samarbeidspartner innenfor sitt satsingsområde for plakat kommunikasjon i detaljhandelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *