05/12/2017

Hvorfor Retail-Hub

Det finnes forskjellig infrastruktur innenfor IT, og forskjellige løsninger for pris mastere og produkt info mastere. Kanskje organiserer man pris fra forskjellige systemer for kampanje planlegging og “prisgarantier”. Kanskje organiserer man produktinformasjon fra forskjellige PIM og DAM løsninger, i tillegg til ERP og POS løsninger. All denne data – alle disse priser skal sendes som en enhet til forskjellige digitale eller analoge plattformer. Har du løsningen for det?

Brandsafe “data-lake”

Ved vår integrasjon med din kjede så vil vi ta vare på alle data, til enhver tid. Denne data ligger i vår “data-lake” i skyen på våre databaser. Denne data garanterer vi for alltid er hurtig og enkel tilgjengelig til det bruk som du har behov for. “Data-laken” er en del av vår totale Retail-Hub.

Strukturering og organisering

Skal du enkelt få tilgang, så må dataene struktureres og gis identifikatorer. Det gjør Brandsafe Retail-Hub. Vi har alltid kontroll på dataene dine. Vi strukturerer dataene samlet, og organiserer dem for hurtig levering.

Distribusjon

Du skal jo også nyttegjøre deg av disse dataene. Det gjør vi enkelt for deg, med våre APIer som er bygget på fremtidsrettet teknologi med høy grad av fleksibilitet. Dine andre samarbeidspartnere kan enkelt få tilgang.

Bruk

Du kan bruke dataene som sendes gjennom våre APIer på de plattformer du måtte ønske. Vi sender det du ønsker, dit du ønsker det. Du slipper gjentakende integrasjoner og mye ressursbruk, fordi Brandsafe har allerede det du trenger.

Ring oss for mer informasjon!